Screening ger en bra bild av situationen för växtskyddsmedel i yt- och grundvatten

Kompetenscentrum för kemiska bekämpningsmedel fick i uppdrag av Naturvårdsverket att samordna och genomföra provtagningskampanjen vad gäller bekämpningsmedel och i denna rapport sammanfattas resultaten från screeningen.

Screeningen ger en bra bild av situationen för växtskyddsmedel i yt- och grundvatten, med stor yttäckning i de delar av landet som har den högsta jordbruksintensiteten, och är den mest omfattande provtagningskampanjen av bekämpningsmedel i vatten som hittills genomförts i Sverige. Av 154 prover av ytvatten i Sverige innehöll samtliga kemiska bekämpningsmedel. I vart femte prov hittades mer än 20 olika bekämpningsmedel. Glyfosat är det mest använda och det mest uppmärksammade, men sannerligen inte det enda man skall vara oroad över, och inte alls det giftigaste. Man borde använda kraften i glyfosatmotståndet för en utfasning av alla kemiska bekämpningsmedel.
Källa: https://www.slu.se/…/rapport-screening-bekampningsmedel_201…

 

 

**********************************************

Sammanfattning

Denna screening av bekämpningsmedel var en del av ett regeringsuppdrag för screening av miljögifter.
Den nationella provtagningen av ytvatten och grundvatten fokuserades kring de mest jordbruksintensiva regionerna Skåne, Halland, Västra Götaland, Östergötland och Mälardalen. Utöver detta tillkom provtagning av ytvatten i Blekinge, Värmland och på Gotland och av grundvatten i Västra Götaland,
Västerbotten och på Gotland, finansierat av länsstyrelserna. Prover i ytvatten togs på 46 olika lokaler – totalt 157 prover. I grundvatten togs 1 prov per lokal i 54 enskilda dricksvattenbrunnar och 18 vattenverk.
I ytvatten analyserades 131 substanser och i grundvatten 108. Provtagningen genomfördes maj-oktober. I ytvatten detekterades minst en substans i alla prover. Största antalet detekterade substanser i ett prov var 31 men vanligast var ungefär 8-10 substanser per prov. I enskilda brunnar var det högsta antalet
substanser i ett prov 19 men vanligast var ingen eller några få substanser. I grundvattenverk var det högsta antalet substanser i ett prov 4.
Ca 45 % av ytvattenproverna hade fynd av minst en substans över eller lika med gränsvärdet för enskild substans i dricksvatten (0,1 µg/l). För enskilda brunnar var motsvarande siffra ca 20 % och i proverna från grundvattenverk ca 6 %. Ca 10 % av alla ytvattenprover hade minst en substans över eller lika med sitt riktvärde. Totalt hade 13 olika substanser halter över eller lika med sina respektive riktvärden och alla dessa var godkända för användning under 2015.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s