Om Ground Truth 2.0

Treårigt EU-projekt

Flen Vatten Blitz 2017 är en del av Ground Truth 2.0, ett tre-årigt EU-finansierat projekt som testar att sätta upp sex medborgarobservationer i verkliga förhållanden i världen.

Medborgarnas egna observationer ska, med hjälp av modern teknik, internet och mobiltelefoni, komplettera befintliga system och datakällor och leda till enbättre miljö.

Mer information om Ground Truth här.

Annonser