Flen Vatten Blitz

Invånarna samlar in information om vattenkvaliteten

Hjälp oss testa vattenkvaliten

Helgen 30 september-1 oktober 2017

Anmäl dig nu!

Tillsammans kan vi värna miljön

Flens kommun blir en av sex platser i världen där invånare och forskare samarbetar om att samla in data om miljön. Nu behöver forskare vid Stockholms universitet din hjälp för att ta reda på hur vattnet i kommunen mår.

Ett första steg mot att bevara vårt livsviktiga vatten – för jordbruk, för dricksvatten och kommande generationer i stort – är att ta reda på hur vattnet mår idag. Ny teknik gör det möjligt för medborgare och forskare att samarbeta.

Delta i Flen Vatten Blitz 2017, gör ett vattentest och bidra till att våra vattenresurser bibehålls på ett sådant sätt att de kommer att vara till glädje och nytta även för våra barn och barnbarn.

Deltagandet innebär att du testar vattnet någonstans i kommunen. Om många är med och samlar in information om vattenkvaliteten från så många ställen som möjligt vid sjöar, dammar, diken och vattendrag växer det fram en detaljerad bild som medborgare, forskare och kommunen inte haft tillgång till tidigare.

Testet är enkelt att utföra med material som vi tillhandahåller, och resultatet kommer att bli tillgängligt för invånare och beslutsfattare genom projektet Ground Truth.

 


Videon

Se videon som förklarar tankarna bakom testerna.